Tillgänglighet och användbarhet

Här hittar du information om fysisk tillgänglighet; i bostaden, stadsmiljön och i trafiken. Men också om tillgänglighet till information från Göteborgs Stad.

Tillgänglighet och användbarhet