Om stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan ha en sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Anhörigstöd vänder sig till alla. Du kan vara anhörig, vän eller granne till någon som behöver extra hjälp och vård.

Aktiviteter, föreläsningar och anhöriggrupper 

Du kan ta del av servicen som finns i staden. Det kan exempelvis vara:

  • stödsamtal, enskilt eller i grupp
  • aktiviteter för anhöriga
  • information, utbildningar och föreläsningar
  • anhöriggrupper, café, cirklar och träffar med varierande innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning kan hjälpa dig som är förälder, vårdnadshavare och anhörig att hitta rätt bland det stöd och de verksamheter som finns.

Behöver du avlösning?

Om du som anhörig är i behov av avlösning finns det olika möjligheter. Du kan få avlösning i form av:

Trygghetstelefon

Den du vårdar kan ansöka om trygghetstelefon. Med ett sådant kan du eller din närstående larma om något händer och ni behöver hjälp. Vid larm kommer personal så fort de kan.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning din närstående kan få om du vårdar honom eller henne i hemmet. Din närstående kan sedan själv ge dig ersättning. 

Dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan. Dagverksamheten är också till för att du som vårdar ska få några timmars avlastning. 

Hemtjänst

Du har rätt, enligt socialtjänstlagen, att få avlösning genom hemtjänst när du vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning. Här kan din närstående ansöka om hemtjänst.

Korttidsplats för avlösning

Du som får vård och omsorg av en anhörig kan tillfälligt vara på en korttidsplats för avlösning, när din anhörig behöver vara ledig eller resa bort.

Utgångspunkten är att beslutet beviljas för enstaka tillfällen eller genom visst antal dygn per år. I de fall beslutet ges i ett visst antal dygn bokas dessa dygn med det boende där korttidsplats för avlösning har erbjudits.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Omaistuki/Stöd till anhöriga

Filer och dokument