Så handläggs din ansökan om äldreomsorg

När du ansökt om hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Så här går handläggningsprocessen till.

Så ansöker du

Du, en anhörig, granne, personal inom sjukvården eller någon annan gör en ansökan om hjälp från äldreomsorgen. När ansökan har kommit in tar biståndshandläggaren kontakt med den som behöver hjälp.

Biståndshandläggaren kontaktar dig

Biståndshandläggaren bokar in ett hembesök eller ett vårdplaneringsmöte om du behöver det. Vid detta tillfälle kan du göra en ansökan om behov av stöd. Du kan också välja att inte göra en ansökan och så avslutar ni kontakten där.

Under hembesöket eller vårdplaneringsmötet får du möjlighet att berätta om din situation.

Du gör en ansökan och biståndshandläggaren startar en utredning

Om du gör en ansökan om behov av stöd kommer biståndshandläggaren att göra en utredning så fort hen har fått din ansökan.

Biståndshandläggaren pratar med till exempel dina anhöriga och sjukvården om du godkänner det. Det är viktigt för biståndshandläggaren att få en så tydlig bild som möjligt över dina behov av stöd och hjälp. Biståndshandläggaren gör efter samtalen en bedömning av om du får dina fysiska, psykiska, sociala och medicinska behov tillgodosedda eller om du behöver stöd.

Beslut

Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet ska du få skriftligt. Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga till förvaltningsrätten. Du kan alltid överklaga ett beslut. Här kan du läsa mer om hur du överklagar.

Utförande

När ett beslut är taget tar biståndshandläggaren kontakt med den enhet som ska ge dig stöd. Hemtjänsten ska börja komma hem till dig och ge dig det stöd du har fått beslut om inom en rimlig tid.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler