Så går din ansökan om äldreomsorg till

När du ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Så här går ansökningsprocessen till.

Steg 1: Ta kontakt med en biståndshandläggare

För att ansöka om insatser inom äldreomsorg, kontakta biståndshandläggaren i ditt stadsområde för ett första samtal.

Steg 2: Träffa biståndshandläggaren på ett första möte

Du träffar biståndshandläggaren för ett första möte. Mötet kan exempelvis ske i ditt hem, på sjukhus eller digitalt. Under mötet ska biståndshandläggaren ta reda på vilket behov av stöd du har, vilka sysslor du klarar av och vad du behöver hjälp med.

Biståndshandläggaren ska informera dig om vilket stöd som kan vara aktuellt för dig.

Det går bra om du vill ha med en anhörig eller vän till mötet. Om du har svårt att förstå svenska kan du be om att få en tolk.

Steg 3: Ansökan

Nästa steg är att lämna en ansökan om det stöd du behöver. Din ansökan behöver inte vara skriftlig. Det räcker att du berättar för biståndshandläggaren vad du behöver hjälp med.  

Om du vill kan du ansöka om stöd redan vid mötet med biståndshandläggaren.

Steg 4: Utredning av dina behov

Om du gör en ansökan om behov av stöd kommer biståndshandläggaren att göra en utredning så skyndsamt som möjligt.

Biståndshandläggaren pratar till exempel med dina anhöriga och sjukvården om du godkänner det. Det är viktigt för biståndshandläggaren att få en så tydlig bild som möjligt över dina behov av stöd och hjälp.

Biståndshandläggaren gör en samlad bedömning kring dina fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov och om du får dina behov tillgodosedda eller om du behöver stöd.

Steg 5: Beslut

Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet ska du få skriftligt.

Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga till förvaltningsrätten. Du kan alltid överklaga ett beslut. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Upplever du att någon i din närhet behöver stöd?

Du som är anhörig, vän eller granne och upplever att någon i din närhet kan behöva stöd av äldreomsorg kan kontakta biståndshandläggaren för att anmäla din oro.

Du kan vara anonym.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler