Mat i äldreomsorgen

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Vill du ha någon att dela måltiden med?

På flera mötesplatser och vård- och omsorgsboenden kan du som vill ha sällskap äta lagad mat tillsammans med andra. Ofta finns det en restaurang för seniorer på eller i anknytning till ett vård- och omsorgsboende.

Har du svårt att själv laga din mat?

Du som är äldre och har svårt att laga din mat själv kan ansöka om att få middagsmat levererad hem till dig i bostaden. Det är en biståndshandläggaren inom äldreomsorgen som bedömer ditt behov av att få maten levererad hem.

Ta kontakt med biståndshandläggaren i området där du bor så bokar hen in ett besök hos dig. Om du blir beviljad matleveranser får du fylla i en meny för veckan och sen får du maten hemlevererad.

Hemlevererad mat kostar 64 kronor per portion. Utöver det betalar du även 109 kronor per månad för leveransen.

Du kan också få hjälp med andra måltider av hemtjänsten om du inte klarar att göra dem själv.

Maten på vård- och omsorgsboendet

Du som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden får frukost, lunch, middag, mellanmål, fika och kaffe. Maten kostar 3 836 kronor i månaden.

Lunchpris på restaurang på vård- och omsorgsboende

På restaurangerna på vård- och omsorgsboenden kostar en lunch 73 kronor.

Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad

Oavsett var du bor i staden ska du serveras en måltid, som är god, nyttig, miljöanpassad och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Helst ska den överträffa dina förväntningar. Måltiderna varieras och är näringsriktiga. Det finns specialkost och konsistensanpassad kost, exempelvis glutenfri kost eller timbalkost

Läs mer i Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad om stadens vision och mål för de nästan 19 miljoner måltider som staden tillagar och serverar om året.

Miljömåltider

Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter, innehålla fisk från stabila bestånd/MSC, samt ta hänsyn till etiska aspekter. Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat. Läs mer om miljömåltider.

Filer och dokument