Mat i äldreomsorgen

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Vill du ha någon att dela måltiden med?

På flera mötesplatser och vård- och omsorgsboenden kan du som vill ha sällskap äta lagad mat tillsammans med andra. Ofta finns det en restaurang för seniorer på eller i anknytning till ett vård- och omsorgsboende.

Har du svårt att själv laga din mat?

Du som är äldre och har svårt att laga din mat själv kan ansöka om att få middagsmat levererad hem till dig i bostaden. Det är en socialsekreterare inom äldreomsorgen som bedömer ditt behov av att få maten levererad hem.

Ta kontakt med socialsekreterarna i området där du bor så bokar de in ett besök hos dig. Om du blir beviljad matleveranser får du fylla i en meny för veckan och sen får du maten hemlevererad.

Hemlevererad mat kostar 73 kronor per portion. Utöver det betalar du även 118 kronor per månad för leveransen.

Du kan också få hjälp med andra måltider av hemtjänsten om du inte klarar att göra dem själv.

Maten på vård- och omsorgsboendet

Du som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden får frukost, lunch, middag, mellanmål, fika och kaffe. Maten kostar 4 360 kronor i månaden.

Lunchpris på restaurang på vård- och omsorgsboende

På restaurangerna på vård- och omsorgsboenden kostar en lunch 73 kronor.

Göteborgs Stads policy för måltider

Måltiderna är en av grundstenarna i äldreomsorgens verksamhet och utgör en central och integrerad del av både vården och omsorgen av den äldre. Förutom att motverka undernäring skapar måltiderna sociala sammanhang och bryter ensamhet. Måltiderna inom äldreomsorgen är en viktig del i arbetet för ett värdigt och gott liv för alla. Läs mer i det styrande dokumentet Göteborgs Stads policy för måltider

Miljömåltider

Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter, innehålla fisk från stabila bestånd/MSC, samt ta hänsyn till etiska aspekter. Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat. Läs mer om miljömåltider.