Lagar och regler som styr äldreomsorgen

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen säger att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge du kan och vill. När du behöver hemtjänst eller lägenhet på ett vård- och omsorgsboende kan du tala med biståndshandläggaren i din stadsdel om vilken hjälp som finns att söka. Du ska också kunna välja hur och när du ska få hjälp så långt det är möjligt.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från den det berör. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagens mål är att alla ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Lagen säger att vården ska respektera alla människors lika värde och varje människas värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först.

Kommunens ansvar

I Göteborg är det politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer för staden. Politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att lagar och riktlinjer följs. Insatserna kommunen erbjuder ska vara av god kvalitet och personalen ska vara rätt utbildad och ha rätt erfarenhet. Kommunens hjälp till dig ska ni utforma och genomföra tillsammans.

Göteborgs Stad har som målsättning att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett hälsofrämjande (salutogent) arbetssätt.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål på kommunal hälso- och sjukvård eller den omsorg som ges i samband med den, kan du vända dig till Patientnämnden

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler