Lagar och regler inom äldreomsorg

Äldreomsorg regleras främst inom socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till äldreomsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

Hjälpen som du kan få kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel för att diskutera dina behov.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från dig det berör. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.

Läs mer: Så går din ansökan om äldreomsorg till.

Kommunens ansvar

I Göteborg är det politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer för staden. Politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att lagar och riktlinjer följs. Insatserna kommunen erbjuder ska vara av god kvalitet och personalen ska vara rätt utbildad och ha rätt erfarenhet. Kommunens hjälp till dig ska ni utforma och genomföra tillsammans.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål kan du använda Göteborgs Stads digitala synpunktsblankett

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler