Inspirationsmiljöer - vardagsteknik i hemmet

I Göteborg finns flera inspirationsmiljöer med vardagsteknik - smarta ting som kan underlätta din vardag. Inspirationsmiljöerna består av skåp som presenterar produkterna.

Du som har svårt att göra enklare saker i hemmet kan här hitta bra produkter att använda, för din personliga vård, i hushållet eller som stöd för minnet. Det kan till exempel vara smarta ting för att plocka upp något från golvet eller för att öppna burkar och flaskor. Vi kan också visa vardagsteknik som telefoner och fjärrkontroller med större och tydligare knappar. Dessutom visas olika typer av sexhjälpmedel.

Portleten är inte tillgänglig.