Hjälpmedel för äldre

Det finns många hjälpmedel för att du ska kunna leva ett gott och självständigt liv. En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. I Göteborg finns fem inspirationsmiljöer med vardagsteknik - smarta ting som kan underlätta din vardag.

Om hjälpmedel för äldre

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Inspirationsmiljöer - vardagsteknik i hemmet

I Göteborg finns flera inspirationsmiljöer med vardagsteknik - smarta ting som kan underlätta din vardag. Inspirationsmiljöerna består av skåp som presenterar produkterna.