Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som äldre och för dina anhöriga.

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen.