Om trygghetskamera

Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Du kan få trygghetskamera om du har fått ett biståndsbeslut om tillsyn.

Vem kan få trygghetskamera?

Trygghetskamera kan du få som har fått ett biståndsbeslut om tillsyn. Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd.

Trygghetskamera kan också passa personer med minnesproblematik som har svårt att känna igen ansikten eller blir nervösa och oroliga av främmande människor i hemmet.

Hur fungerar trygghetskamera?

Kameratillsynen utförs av trygghetsjouren. Tjänsten är ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn med besök i hemmet.

Tillsynen sker i cirka 30 sekunder och görs vid överenskomna tillfällen, i enlighet med ditt biståndsbeslut. Övrig tid är kameran avstängd.

Om trygghetsjouren inte ser dig under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du fortfarande inte är synlig ringer trygghetsjouren hem till dig för att se så allt är bra. Svarar du inte, görs ett hembesök. 

Det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som gjort tillsynen.

Se en film om trygghetskameran

Filer och dokument

  • Trygghetskamera

    Trygghetskamera - för dig som behöver tillsyn utan att bli störd.

    222 kB