Trygghetskamera

Sover du oroligt, är lättväckt eller inte vill ha personligt besök i hemmet, då kan tillsynstjänsten trygghetskamera vara intressant.

Om trygghetskamera

Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Du kan få trygghetskamera om du har fått ett biståndsbeslut om tillsyn.

Frågor och svar om trygghetskamera

Frågor och svar om tillsynstjänsten trygghetskamera.