Trygghetsjour

Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från trygghetstelefoner som används i hemmet. På trygghetsjouren finns personal som svarar på larm dygnet runt och ser till att du får den hjälp du behöver.

Vi kan ge råd och stöd vid larm och kan fatta beslut i akuta situationer om hemtjänst, trygghetslarm och korttidsvistelse. Vi har även personal som installerar och underhåller ditt trygghetslarm.

De som arbetar på trygghetsjouren har tystnadsplikt som all annan personal som arbetar inom vård och omsorg.