Trygghetskamera

Sover du oroligt, är lättväckt eller inte vill ha personligt besök i hemmet, då kan den nya tillsynstjänsten trygghetskamera vara intressant.

Trygghetskamera är en ny tillsynstjänst som vänder sig till personer med biståndsbeslut om tillsyn. Trygghetskamera är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd.

Frågor och svar om tillsynstjänsten trygghetskamera.