Rambeslut inom hemtjänsten – så kan du påverka

I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka. Det kallas för rambeslut. Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

Så går det till

Efter handläggarens utredning och bedömning av din ansökan om hemtjänst får du ett hemtjänstbeslut i antal timmar. När ett beslut är taget har du möjlighet att välja utförare av din hemtjänst. Din handläggare tar kontakt med den enhet som du valt och som ska ge dig stöd.

Du får en kontaktpersonal som har huvudansvar för att hemtjänsten ges på det sätt du önskar. Tillsammans med din kontaktpersonal planerar ni hur tiden ska användas, vad du vill ha stöd och hjälp med och hur och när hemtjänsten ska utföras.

Det ni kommer överens om dokumenteras i en så kallad genomförandeplan för att de som ska ge dig stöd och hjälp ska veta hur du vill ha det.

Vad kan du bestämma och påverka

 • Du kan bestämma vad som ska utföras och hur du vill fördela dina timmar över en längre period, utifrån hemtjänstbeslutet.
 • Du kan påverka när och hur du ska få stöd och hjälp.

Vilka är ramarna

 • Den tid du fått i ditt hemtjänstbeslut
 • Det du vill ha stöd och hjälp med ska beröra vad du ansökt om och bedömts behöva
 • Målsättningen med din hemtjänst som du och handläggaren kommit fram till
 • Kraven på god arbetsmiljö för medarbetarna i hemtjänsten

Ändra genomförandeplanen

Om du vill ändra planeringen, gör du det tillsammans med din kontaktpersonal. Om det du vill ändra på påverkar personalens schema behöver hemtjänsten få tid att planera om.

Ändra vid enstaka tillfällen

Om du någon gång önskar en annan insats än vad som står i genomförandeplanen kan du få det på din planerade tid. Du kanske vill ta en promenad i det fina vädret eller baka en kaka.

Det du vill göra får inte strida mot målsättningen med hemtjänsten. I hemtjänst ingår inte trädgårds- eller fastighetsskötsel eller andra uppgifter som kräver särskild fackkunskap inom andra yrkesområden än vård och omsorg.

Vi utvärderar hur det blev

Handläggaren som fattat ditt beslut om hemtjänst kommer att kontakta dig inom tre månader för att höra om du får hjälp med det du behöver och hur nöjd du är.

Om dina behov av stöd och hjälp ändras, kontakta din handläggare och diskutera din situation.

Filer och dokument

 • Informationsblad om rambeslut

  I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (rambeslut). Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

  1,7 MB