Nytt arbetssätt i hemtjänsten

Ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett arbetssätt i hemtjänsten kallat Attraktiv Hemtjänst. Det långsiktiga arbetet startade våren 2014 och pågår till 2022.

I mars 2014 fattade Göteborgs Stads kommunstyrelse beslut om en mål- och strategiplan för att utveckla och förbättra hemtjänsten. Underlag för beslutet grundar sig på ett politiskt utredningsuppdrag och innebär omfattande förändringar i verksamheten; ett utvecklingsarbete som behöver pågå under flera år för att nå målen. Utvecklingsarbetet ska leda till ett större inflytande och självbestämmande för brukarna och attraktivare jobb för medarbetarna.

Attraktiv Hemtjänst

Genom utvecklingsarbetet, som kallas Attraktiv Hemtjänst, ska brukarna kunna förfoga över sin beviljade hemtjänsttid samtidigt som det ska bli mer attraktivt att arbeta inom hemtjänsten. Därför utvecklar Göteborgs Stad bland annat ett nytt arbetssätt för att bedöma och följa upp behov, kompetensutveckling, karriärvägar, tjänster via välfärdsteknologi, IT-stöd och mobilt arbetssätt för medarbetare inom hemtjänsten.

Vad innebär det?

För invånarna ska arbetet resultera i att den enskilde får större inflytande och självbestämmande över sin biståndsbedömda tid. Kontaktpersonalen i hemtjänsten och den enskilde planerar tillsammans hur och till vad tiden ska användas utifrån behovet. För att utveckla det nya arbetssättet har det tillsatts ett 40-tal tjänster, så kallade omsorgshandledare, som stöd.

För att kvalitetssäkra arbetet inom hemtjänsten har en gemensam webbaserad introduktionsutbildning tagits fram som ett komplement till den vanliga introduktionen. Dessutom erbjuder kommunen en ny tjänst för ostörd nattsömn. Tjänsten, som kallas Trygghetskamera, handlar om tillsyn på distans via en webbkamera.

Läs mer om Trygghetskamera

Fakta hemtjänst:

  • I Göteborg får 8 400 personer hemtjänst – både yngre och äldre
  • 2 200 arbetar med att utföra hemtjänst och 265 med handläggning
  • Mellan 70 och 75 procent är utbildade undersköterskor
  • Varje år behöver hemtjänsten anställa 400-500 personer

Framtida utmaningar för hemtjänsten:

  • Fler med stora behov får vård och omsorg hemma
  • Färre ska försörja fler
  • Ökad konkurrens om arbetskraften
  • Ökade förväntningar hos brukarna
  • Folkhälsosatsningar krävs för att hålla nere samhällskostnaderna
  • Bevara välfärden genom utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kotipalvelun uusi toimintatapa

Filer och dokument