Akis Care AB

Vi erbjuder professionellt stöd med hög kvalitet och kontinuitet. Huvudtanken i vår verksamhet är att erbjuda det stöd och den omsorg du behöver på ett tryggt, säkert, respektfullt och familjärt sätt.

Med Akis Care får du hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för det stöd du har beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmanskap och det är denna person som i första hand hjälper dig i din vardag.

Vid vårt första möte utformar vi tillsammans med dig en genomförandeplan utifrån ditt biståndsbeslut. Där beskriver vi dina behov och önskemål om hur och när vi ska hjälpa dig.

Vår personal består av undersköterskor/vårdbiträden som alltid måna om att hålla vad de lovar.

Vi kan bistå med andra tjänster som inte ingår i det vanliga biståndsbeslutet från kommunen, till exempel extra städning, promenader och ledsagning till dina privata angelägenheter.

Till webbplats för Akis Care AB

Kontaktuppgifter

Farokh Nikoonejad

Postadress

Nansensgatan 2B
417 19 Göteborg

Hitta och jämför hemtjänst

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta och jämför hemtjänst