Utförarrapporter privata utförare

Utförare av hemtjänst ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Uppföljningen görs enligt en plan som är beslutad av kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter. Rapporterna presenteras här i alfabetisk ordning.

Uppföljning av utförare 

En första uppföljning har gjorts av nya privata utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad. Uppföljningarna genomfördes hösten 2018 till och våren 2019. Resultatet av uppföljningarna visade att utförarna bedrev en verksamhet som till största delen uppfyllde de krav som följdes upp. De fel och brister som konstaterades hade till största delen sin förklaring i att utförarna var i uppstart av sin verksamhet.

AB Bra Omsorg i Sverige

Aida Vårdservice AB

Assistansbyrå i Västra Götaland AB

Bräcke Diakoni

Göta Hemtjänst AB

Livara omsorg AB

Olivia Hemomsorg AB