Utförarrapporter hemtjänst

Utförare av hemtjänst ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Uppföljningen görs enligt en plan som är beslutad av kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter.

Göteborgs Stads hemtjänst

Utförare av hemtjänst ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Uppföljningen görs enligt en plan som är beslutad av kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter som kommer att presenteras här.

Privata utförare

Utförare av hemtjänst ska uppfylla Göteborgs Stads krav och uppföljning görs för att kontrollera att kraven följs. Uppföljningen görs enligt en plan som är beslutad av kommunstyrelsen. Resultatet av uppföljningarna sammanfattas i utförarrapporter. Rapporterna presenteras här i alfabetisk ordning.