Frågor och svar om valfrihet inom hemtjänsten

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om valfrihet inom hemtjänsten.

Frågor och svar

 • Kan jag välja vilken person som ska utföra hemtjänsten?

  Nej, du kan inte välja vilken person som ska utföra din hemtjänst, oavsett om utföraren är Göteborgs Stad eller privat.
 • Hur följer Göteborgs Stad upp om de privata utförarna sköter sitt uppdrag?

  Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning har ansvar att följa upp att utförare uppfyller kraven. Uppföljningen ska ske på samma sätt, både för privata utförare och Göteborgs Stads hemtjänst.
 • Påverkas din avgift?

  Nej, avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst.  Fakturan för hemtjänsten skickas från Göteborgs Stad.
 • Vad är en privat utförare?

  En privat utförare är en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav blir godkända att utföra hemtjänst.
 • Kan alla som vill bedriva hemtjänst i Göteborgs Stad?

  Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända och kan bedriva hemtjänst.
 • Vem hjälper mig på natten?

  Din möjlighet att välja utförare gäller om du har hemtjänst dag- eller kvällstid (mellan klockan 6 och 23.30). Om du behöver hjälp på natten är det Göteborgs Stads hemtjänst som kommer till dig.
 • Kan jag ändra mitt val?

  Ja. Du kan byta utförare, utan att ange orsaken till bytet. Då gör du på samma sätt som när du ska välja utförare. Hitta och välj hemtjänst
 • Vilka krav ställer Göteborgs Stad på privata utförare?

  Kraven anges i ett så kallat förfrågningsunderlag. Bland annat ställs krav på kompetens, bemötande och tillgänglighet.
 • Gäller valfriheten fler insatser än hemtjänst?

  Valfrihetssystemet i Göteborg Stad omfattar utförandet av hemtjänst dag- eller kvällstid (mellan klockan 6 och 23.30).

  Om du behöver hjälp på natten är det alltid Göteborgs Stads hemtjänst som kommer till dig. Om du har hemtjänst samt beslut om ledsagning eller avlösning enligt socialtjänstlagen har du möjlighet att välja samma utförare för dessa insatser. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV för daglig verksamhet enligt LSS.

 • Måste du välja?

  Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val får du hjälp av Göteborgs Stads hemtjänst.
 • Vilka utförare kan du välja mellan?

  Privata utförare har möjlighet att ansöka om var i Göteborg de vill utföra hemtjänst. Efter ansökan ska de godkännas av Göteborgs Stad så att de uppfyller de krav som ställs på hemtjänst. Det kan skilja mellan stadsdelar och även inom områden i stadsdelarna om det finns godkända privata utförare eller inte. Hur många och vilka utförare som finns där du bor kommer att variera över tid.

  I tjänsten jämför service hittar du aktuell information om alla godkända utförare av hemtjänst i Göteborg. Vill du däremot se vilka utförare som finns på din adress och göra ditt val här på webbplatsen besöker du sidan Hitta och välj utförare av hemtjänst. Du kan också ringa kontaktcenter och din biståndshandläggare eller socialsekreterare för mer information.

 • Vilka krav ställs på Göteborgs Stads hemtjänst?

  Kraven är detsamma för hemtjänsten från Göteborgs Stad som för de privata utförarna.
 • Vad händer efter att jag valt utförare?

  När du har valt utförare kommer den att kontakta dig. Tillsammans gör ni upp en plan för hur du vill ha hjälp utifrån beslutet från din biståndshandläggare eller social sekreterare. Hitta och välj hemtjänst
 • Hur väljer jag utförare av hemtjänst?

  Du kan välja utförare på något av dessa sätt:

  Hitta och välj hemtjänst
 • Vad är LOV?

  Lagen om valfrihetssystem (2008:962) är en lag som kommunen kan använda för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Exempelvis hemtjänst.

 • Vem kommer när jag trycker på trygghetslarmet?

  Det är personal från Göteborgs Stads hemtjänst som kommer hem till dig.