Detta innebär valfrihet i hemtjänsten

Teckenspråksfilm på denna sida

​Göteborgs Stad har infört valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962). Det betyder att alla som får ett beslut om hemtjänst kan välja vilken utförare som ska ge stöd och hjälp.

Du kan välja om du vill ha hemtjänst från Göteborgs Stad eller från en privat utförare. En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening.

Vilka utförare kan du välja mellan?

Alla utförare du kan välja mellan är godkända och uppfyller kraven från Göteborgs Stad. Privata utförare har möjlighet att ansöka om var i Göteborg de vill utföra hemtjänst. Efter ansökan ska de godkännas av Göteborgs Stad så att de uppfyller de krav som ställs på hemtjänst. Det kan skilja mellan stadsdelar och även inom områden i stadsdelarna om det finns godkända privata utförare eller inte. Hur många och vilka utförare som finns där du bor kan variera över tid. 

På sidan Hitta och jämför hemtjänst hittar du aktuell information om alla godkända utförare i Göteborg. Vill du se vilka utförare som finns på din adress besöker du sidan Välj hemtjänstutförare.

Förteckning över godkända privata utförare per geografiskt område

Vad omfattar valfriheten?

Du kan välja utförare för:

  • Hemtjänst dag och kväll. Utifrån dina behov och ditt beslut om hemtjänst ska utföraren kunna hjälpa dig mellan klockan 06-23.30
  • Om du utöver hemtjänst också har ledsagning (enligt socialtjänstlagen) kan du välja samma utförare även för ledsagningen
  • Om du utöver hemtjänst också har ett beslut om avlösning i hemmet (enligt socialtjänstlagen) kan du välja samma utförare även för avlösningen

Vad omfattas inte av valfriheten?

Du kan inte välja utförare för:

  • Hemtjänst på natten mellan klockan 23.30-06
  • Besök hos dig när du har larmat på trygghetslarm

Göteborgs Stad utför dessa insatser även om du har valt en privat utförare.

Måste du välja?

Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val får du hjälp av Göteborgs Stads hemtjänst.

Kan jag ändra mitt val?

Ja, du kan byta utförare, utan att ange orsaken till bytet. Då gör du på samma sätt som när du ska välja utförare. 

Välj hemtjänstutförare

Hur väljer jag?

Du kan välja utförare på något av dessa sätt:

  • via en skriftlig blankett som du skickar in
  • via en e-tjänst 
  • genom kontakt med din biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Välj hemtjänstutförare

Påverkas din avgift?

Nej, avgiften är densamma oavsett vem som utför din hemtjänst. Fakturan för hemtjänsten skickas från Göteborgs Stad.

Tilläggstjänster

Privata utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster som inte ingår i din hemtjänst. Exempel på tilläggstjänster är gräsklippning, snöskottning, extra städning och så vidare. Om du vill köpa sådana tjänster beställer du dem av din privata utförare och betalar direkt till utföraren. Göteborgs Stads hemtjänst får inte utföra tilläggstjänster.

Informationsfolder

Informationsfolder på svenska

Information på fler språk - information in other languages