Ansök om hemtjänst

Här ansöker du om hemtjänst i Göteborg och på annan ort. Det kan till exempel vara personlig hygien och hushållssysslor som städning och tvätt. Du bestämmer tillsammans med din kontaktpersonal i hemtjänsten när och hur du ska få hjälp.

Ansök om hemtjänst i Göteborg

Du som är över 65 år

Om du är över 65 år gör du en ansökan hos en biståndshandläggaren där du bor. En biståndshandläggare bokar in en tid för ett möte där du får berätta om ditt behov av hjälp. Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut om vilken hjälp du kan få.

Du som är under 65 år

Om du är yngre än 65 år gör du en ansökan på funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare bokar in en tid för ett möte där du får berätta om ditt behov av hjälp. Socialsekreteraren fattar sedan ett beslut om vilken hjälp du kan få. 

Ansök via blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten till biståndshandläggaren eller funktionsstödsenheten i området där du bor.

Ansök om stöd i hemmet

Ansök om hemtjänst på annan ort

Du som är över 65 år

Om du under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun eller stadsdel så ansöker du om det hos biståndshandläggaren i din stadsdel.

Biståndshandläggaren kommer sen att utreda ditt behov och om din ansökan blir beviljad så får du hemtjänst där du ska vistas.

Om du flyttar permanent till en annan kommun så ansöker du om hemtjänst i den kommun som du ska flytta till.

Du som är under 65 år

Om du under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun så ansöker du om det hos funktionsstödsenheten i din stadsdel.

Funktionsstödsenheten kommer sen att utreda ditt behov och om din ansökan blir beviljad så får du hemtjänst i kommunen där du ska vistas.

Om du flyttar permanent till en annan kommun så ansöker du om hemtjänst i den kommun som du ska flytta till.

Information och regler

Handläggning och beslut

Vill du veta om handläggningsprocessen och hur beslut fattas kan du läsa på sidan Så går din ansökan om äldreomsorg till

Vad kostar hemtjänst?

Här kan du läsa om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kotipalvelun hakeminen

Kotiapuhakemus - ansökningsblankett på finska