Detta är hemtjänst

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. När du har fått beslut om hemtjänst kan du välja privat eller kommunal utförare av din hemtjänst.

Efter beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (så kallat rambeslut) planerar du och din kontaktpersonal i hemtjänsten tillsammans hur, när och vad du ska få stöd och hjälp med.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • att klä på och av dig och sköta din personliga hygien
  • att värma mat, diska och ta ut soporna 
  • städning och tvätt
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden
  • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad

Snöskottning, trädgårds- eller fastighetsskötsel eller liknande ingår inte i vad du kan få hjälp med. Dessa tjänster kan du köpa av något företag eller av en privat utförare av hemtjänst om utföraren erbjuder tilläggstjänster. Då kan du ha möjlighet att få en skattereduktion enligt Rut.

Behöver du tillfällig omsorg, finns det också möjlighet för dig att få en plats för korttidsvistelse.

När du har fått beslut om hemtjänst kan du välja om du vill ha hemtjänst från Göteborgs Stad eller från en privat utförare.

Hemtjänst i Göteborg

I tjänsten Jämför service hittar du samtliga utförare av hemtjänst i Göteborg, både kommunala och privata. Du kan filtrera utförare utifrån till exempel särskild kompetens, språk eller tilläggstjänster.

Jämför service - hemtjänst Göteborg

Hemtjänst på annat språk

Om det är möjligt försöker hemtjänsten para ihop personal och medborgare så att de talar och förstår samma språk. Eftersom Göteborgs Stad ingår i det finska förvaltningsområdet ska det finnas tillgång till personal som kan finska. Du kan också få information på meänkieli (tornedalsfinska).

Här hittar du finskspråkig information om hemtjänst.

Du kan få hemtjänst för teckenspråkiga. Läs mer på sidan hemtjänst för teckenspråkiga.

Om du behöver tolk

Du som inte kan tala svenska eller har en syn- eller hörselnedsättning har rätt till tolk när du har kontakt med olika myndigheter. Det kostar ingenting att anlita en tolk. Om du behöver en tolk ska du kontakta myndigheten och tala om att du behöver tolk och berätta vilket språk det gäller innan du besöker myndigheten. Myndigheten bokar sedan en tolk som kommer till mötet med myndigheten tillsammans med dig.

Hemtjänst på annan ort

För dig över 65 år

Om du under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun eller stadsdel så ansöker du om det hos biståndshandläggaren. Ansökningsblankett finns på sidan Ansök om hemtjänst

Biståndshandläggaren kommer sen att utreda ditt behov och om din ansökan blir beviljad så får du hemtjänst där du ska vistas.

Om du flyttar permanent till en annan kommun så ansöker du om hemtjänst i den kommun som du ska flytta till.

För dig under 65 år

Om du under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun så ansöker du om det hos socialsekreterare. Ansökningsblankett finns på sidan Ansök om hemtjänst.

Socialsekreteraren kommer sen att utreda ditt behov och om din ansökan blir beviljad så får du hemtjänst i kommunen där du ska vistas.

Om du flyttar permanent till en annan kommun så ansöker du om hemtjänst i den kommun som du ska flytta till.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Tietoa kotipalvelusta

Filer och dokument

  • Informationsblad om rambeslut

    I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (rambeslut). Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

    1,7 MB