Detta är hemtjänst

Du som behöver stöd i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad och hushållssysslor. En biståndshandläggare kommer att utreda ditt behov av stöd. Om din ansökan blir beviljad kan du välja privat eller kommunal utförare av din hemtjänst.

Du kan bland annat få hjälp med:

 • att klä på och av dig och sköta din personliga hygien
 • att värma mat, diska och ta ut soporna 
 • städning och tvätt
 • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden
 • att ta dig till läkaren och olika aktiviteter eller gå på en promenad
 • trygghetslarm
 • trygghetskamera

 När du har fått beslut om hemtjänst kan du välja om du vill ha hemtjänst från Göteborgs Stad eller från en privat utförare. Därefter planerar du tillsammans med din kontaktpersonal inom hemtjänsten hur och när stödet ska genomföras. Det kallas rambeslut.

Läs mer om rambeslut inom hemtjänsten och hur du kan påverka.

Att välja utförare av hemtjänst

På sidan Hitta och jämför hemtjänst hittar du samtliga utförare av hemtjänst i Göteborg, både kommunala och privata. Du kan filtrera utförare utifrån till exempel särskild kompetens, språk eller tilläggstjänster.

Vill du istället hitta en utförare som du eller en närstående har, kan du söka på gatuadressen här: Jämför och välj hemtjänstutförare

Vad kostar hemtjänst?

Här kan du läsa om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Hemtjänst på annat språk

Om det är möjligt försöker hemtjänsten para ihop personal och medborgare så att de talar och förstår samma språk. Eftersom Göteborgs Stad ingår i det finska förvaltningsområdet ska det finnas tillgång till personal som kan finska.

Information om hemtjänst på finska

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på ditt nationella minoritetsspråk om det finns personal som behärskar språket.

Här hittar du information om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Läs mer på sidan hemtjänst för teckenspråkiga.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Tietoa kotipalvelusta

Filer och dokument

 • Informationsblad om rambeslut

  I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka (rambeslut). Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

  1,7 MB