Hemtjänst

Behöver du stöd i vardagen? Då kan du ansöka om hemtjänst. Du kan få hjälp med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. När du har fått beslut om hemtjänst kan du välja privat eller kommunal utförare av din hemtjänst.

Hemtjänsten ger dig hjälp så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du kan bland annat få hjälp med din personliga hygien och att klä på dig. Du kan också få hjälp med hushållet, exempelvis städning och tvätt.

Behöver du stöd i vardagen? Då kan du ansöka om hemtjänst. Du kan få hjälp med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Ökat inflytande, självbestämmande och attraktiva jobb. Det är de övergripande målen när Göteborgs Stad sjösätter ett helt nytt arbetssätt i hemtjänsten, kallat Attraktiv Hemtjänst. Det långsiktiga arbetet startade våren 2014 och pågår till 2022.

Om du behöver hjälp hemma när du varit inlagd på sjukhus bokar personalen på sjukhuset en tid för ett vårdplaneringsmöte tillsammans med en biståndshandläggare.

I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka. Det kallas för rambeslut. Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.