Hemtjänst

Behöver du stöd i vardagen? Då kan du ansöka om hemtjänst. Du kan få hjälp med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Detta är hemtjänst

Du som behöver stöd i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad och hushållssysslor. En socialsekreterare kommer att utreda ditt behov av stöd. Om din ansökan blir beviljad kan du välja privat eller kommunal utförare av din hemtjänst.

Hitta och jämför hemtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till både kommunala och privata utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad.

Ansök om hemtjänst

Här ansöker du om hemtjänst i Göteborg och på annan ort. Det kan till exempel vara personlig hygien och hushållssysslor som städning och tvätt. Du bestämmer tillsammans med din kontaktpersonal i hemtjänsten när och hur du ska få hjälp.

Hemtjänst för teckenspråkiga

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Här kan du läsa mer om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet. Du kan också beräkna din kostnad.

Värdighetsgarantier inom hemtjänst

För att det ska vara tydligt vad du som har hemtjänst kan förvänta dig av vård och omsorg i Göteborgs Stad ger vi dig några löften. Vi kallar dem garantier.

Rambeslut inom hemtjänsten – så kan du påverka

I Göteborgs Stad får du beslut om hemtjänst i antal timmar per vecka. Det kallas för rambeslut. Du kan inom vissa ramar bestämma över vad du vill ha stöd och hjälp med och påverka hur och när.