Om hemsjukvård

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemsjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering, injektioner och om du behöver extra näring i form av dropp eller sond. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Ta kontakt med din nuvarande läkare eller annan vårdgivare och be om en första bedömning, eller kontakta hemsjukvården för mer information.

Hemsjukvård inom särskilda boenden

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller ett boende för personer med funktionsnedsättning, har kommunen alltid ansvar för din hälsa och sjukvård. Personalen på boendet kan hjälpa dig att ta kontakt med till exempel en fysioterapeut/sjukgymnast om du vill det.

Hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar alltid med personalen på boendet för att du ska få den hjälp du behöver.

Avancerad sjukvård i hemmet

(Avancerad Sjukvård I Hemmet = ASIH)

Om du, trots en svår sjukdom, vill och kan bo kvar hemma kan du få hjälp av ASIH-teamet. 

Vem kan få hjälp av ASIH-teamet?

ASIH-teamet vänder sig främst till dig med en obotlig sjukdom, men även till dig med ett sjukdomstillstånd som gör att du under en begränsad tid behöver avancerad sjukvård i hemmet. 

Du behöver remiss från din läkare

För att få vård av teamet måste din behandlande läkare skicka en remiss till ansvarig ASIH-läkare.

Så jobbar teamet

I ASIH-teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Teamet arbetar klockan 07-21 alla dagar, året om. Under kvällar och nätter får du vård av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar natt. En ASIH-läkare har alltid jour dygnet runt. ASIH-teamet ger vård till patienter i alla åldrar.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Kotisairaanhoito/Hemsjukvård