Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Din kostnad för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.