Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som äldre och för dina anhöriga.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen.