Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som äldre och för dina anhöriga.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen.