Om vård- och omsorgsboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du som är äldre ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Varje vård- och omsorgsboende består av ett antal bostäder i form av lägenheter. Lägenheten är utrustad med en säng. Alla övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. Du har en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt.

Boende med olika inriktning

Det finns vård- och omsorgsboenden och vård- och omsorgsboende med särskild inriktning, bland annat för personer med demenssjukdom.

De vård- och omsorgsboenden som Göteborgs Stad har ramavtal med är ett komplement. Detta innebär generellt sett att dina önskemål om att flytta till vård- och omsorgsboende där Göteborgs Stad har ramavtal blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga vård- och omsorgsboende.

Här hittar du alla vård- och omsorgsboenden

Ansök om vård- och omsorgsboende

Ansök om vård- och omsorgsboende här

Bo kvar hemma

Har du inte behov av ett vård- och omsorgsboende kan du söka en seniorbostad eller trygghetsboende via Boplats Göteborg. Du kan även ta kontakt med din hyresvärd om ett eventuellt byte till en lämpligare bostad.