Agatens entré och gröna träd framför

Agaten (Vardaga)

Äldreboendet har sju enheter varav fem är för personer med demenssjukdom. 39 lägenheter, fördelade på sju våningar. Varje våning har gemensamma utrymmen såsom matplats, kök, vardagsrum. Här träffas de boende dagligen för gemensamma måltider och aktiviteter.

Till webbplats för Agaten (Vardaga)

Kontaktuppgifter

Anna Olvhammar, verksamhetschef

Besöksadress

Berzeliigatan 11

Funktioner

Hitta vård- och omsorgsboende

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta vård- och omsorgsboende

Om vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad
Du kan ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Där kan du få en lägenhet när du behöver stöd och hjälp dygnet runt. En lägenhet i ett vård- och omsorgsboende söker du genom äldreomsorgens biståndshandläggare där du bor.
Hitta biståndshandläggare där du bor