Att tänka på inför din flytt till vård- och omsorgsboendet

När du fått en lägenhet och bestämt dig för att flytta kommer säkert många frågor upp. Här beskrivs vad du bör tänka på inför din flytt till vård- och omsorgsboendet.

Ska jag betala hyra för två bostäder i samband med flytt till vård- och omsorgsboende?

Du som flyttar in på vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din avgift för vård-och omsorgsboendet beräknas.

Läs mer om avgifter och kostnader – boende för äldre

Vad ska jag ta med mig till vård- och omsorgsboendet?

På vård- och omsorgsboendet finns det säng och madrass i varje lägenhet. Utöver det tar du med dig dina egna möbler. Ta med saker som betyder mycket för dig. 

Ska jag meddela hemtjänst?

Ja. Om du har hemtjänst är det viktigt att du meddelar dem att du ska flytta. Tala om när och var du ska flytta, ifall de behöver hjälpa dig att få med exempelvis mediciner och medicinlista. Kanske har hemtjänsten eller hemsjukvården nycklar till din bostad, då är det viktigt att de lämnar tillbaka dem. 

Ska jag säga upp trygghetslarmet?

Ja. Har du haft ett trygghetslarm ska det lämnas tillbaka när du flyttar och du ska få dina nycklar tillbaka. Är du osäker på vem du ska vända dig till för att lämna tillbaka larmet, kan du kontakta hemtjänsten eller biståndshandläggaren i din stadsdel.

Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel

Jag har hemsjukvård och en speciell läkare, ska jag informera dem också?

Ja. Om du har kontakt med hemsjukvården ska du även meddela dem att du ska flytta. De tar i sin tur kontakt med sköterskan på ditt nya boende så att du får den medicinska hjälp du behöver i ditt nya hem.

Det är också bra om sköterskan på ditt nya boende så snart som möjligt får veta om du har en läkare eller vårdcentral som du är knuten till.