Ansök om vård- och omsorgsboende sökande från annan kommun

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Godkännande

Uppgifter från andra myndigheter/sjukvård:
Handläggaren kan under handläggningstiden behöva inhämta nödvändiga uppgifter om dig från andra myndigheter/sjukvård.​

Om du inte godkänner avtalet kan du inte slutföra din anmälan.

Önskemål om vård- och omsorgsboende


Under Hitta vård- och omsorgsboende kan du se vilka vård- och omsorgsboenden som finns att välja bland.
Du kan välja upp till tre alternativ, observera att det inte är någon prioritering mellan alternativen.

Orsak till ansökan

Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Personuppgifter