Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende

Du kan ansöka om en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende när du behöver mer omsorg än vad du kan få hemma. Här ansöker du och får reda på vad som gäller.

 

Information och regler

Du har möjlighet att söka vård- och omsorgsboende inom hela Göteborgs Stad. Du kan önska en särskild stadsdel, ett specifikt boende eller en viss inriktning. Du kan ange upp till tre alternativa önskemål.

Hitta vård- och omsorgsboende

I listan över vård- och omsorgsboenden finns det några boenden som är markerade med ramavtal. De är ett komplement till övriga vård- och omsorgsboenden och blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga vård- och omsorgsboenden.

Om du har en partner kan ni ansöka om att få bo på samma vård- och omsorgsboende, även om hon eller han inte har behov av ett vård- och omsorgsboende.

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgsboende

Se även information om seniorboende.

När du har ansökt utreder biståndshandläggaren tillsammans med dig vilket stöd du behöver och om du har rätt till en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Det är dina samlade fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov som avgör. I de flesta fall utreder ni först om du kan få dina behov tillgodosedda med insatser i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Bor du inte i Göteborg ansöker du om vård- och omsorgsboende här: Sökande från annan kommun

Avgifter och kostnader för att bo på vård- och omsorgsboende

Lagar och regler som styr äldreomsorgen

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Hae vanhusten asuntolaan

Så här ansöker du som bor i Göteborg

Det finns tre sätt att ansöka på.

Ansök på webben

Ansök om vård- och omsorgsboende 

Logga in med e-legitimation/Mobilt BankID. Alla dina personuppgifter hämtas automatiskt. Observera att det måste vara den sökandes e-legitimation som används.

Ansök hos din biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver och vilken form av vård- och omsorgsboende som passar just dig.

Ansök via blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende - blankett på finska

Skicka in blanketten till biståndshandläggaren i din stadsdel.

Handläggning och beslut

Så här handläggs din ansökan