Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende

Här ansöker du om vård- och omsorgsboende, både om du bor i Göteborg eller i en annan kommun. Du hittar också information och regler.

 

Information och regler

Du har möjlighet att söka vård- och omsorgsboende inom hela Göteborg. Du kan önska ett särskilt stadsområde, ett specifikt boende eller en viss inriktning. Du kan ange upp till tre alternativa önskemål.

Här hittar du de drygt 60 vård- och omsorgsboenden som finns i Göteborg.

Om du har en partner kan ni ansöka om att få bo på samma vård- och omsorgsboende. Det gäller även om din partner inte har behov av ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

Läs vilka lagar och regler som styr äldreomsorgen

Dina behov utreds innan du får ett beslut

När du har ansökt gör en socialsekreterare en utredning av dina behov, vilket stöd du behöver och om du har rätt till en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Det är dina samlade fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som avgör.

I de flesta fall utreds först om du kan få dina behov tillgodosedda med insatser i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Läs mer: Så går din ansökan om äldreomsorg till

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

Här kan du läsa om avgifter och kostnader för att bo på vård- och omsorgsboende

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Hae vanhusten asuntolaan

Så här ansöker du som bor i Göteborg

Det finns tre sätt att ansöka på.

Ansök på webben

Ansök om vård- och omsorgsboende 

Logga in med e-legitimation/Mobilt BankID. Alla dina personuppgifter hämtas automatiskt. Observera att det måste vara den sökandes e-legitimation som används.

Ansök hos din socialsekreterare

Kontakta socialsekreterarna i din stadsdel. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver och vilken form av vård- och omsorgsboende som passar just dig.

Ansök via blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende - blankett på finska

Skicka in blanketten till socialsekreterarna i din stadsdel.

Så här ansöker du som bor i en annan kommun än Göteborg

Det finns två sätt att ansöka på.

Ansök på webben

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende

Ansök via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten 
Ansök om vård- och omsorgsboende - sökande från annan kommun

En socialsekreterare kommer att utreda ditt behov av lägenhet på ett vård- och omsorgsboende och även ta kontakt med din nuvarande hemkommun.

Handläggning och beslut

Vill du veta hur ansökningen och beslutsprocessen går till? Läs mer: Så går din ansökan om äldreomsorg till