Korttidsplats inom äldreomsorgen​

Om du behöver omvårdnad och tillsyn hela dygnet eller om ditt omsorgsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses hemma, finns möjlighet för dig att ansöka om vistelse på korttidsenhet.

Syftet med korttidsvistelsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma.

Vid korttidsvistelse betalar du samma hemtjänstavgift som du hade innan. Detta gäller i tre månader. Därefter betalar du maximalt 2 139 kronor i månaden. Om du inte hade hemtjänst innan betalar du 71 kronor per dygn, maximalt 2 139 kronor i månaden. Vid  korttidsvistelse betalar du även 124 kronor per dygn för mat.

Ett beslut om korttidsvistelse upphör att gälla om du blir inskriven på sjukhus.

För att ansöka om korttidsvistelse tar du kontakt med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån dina behov.

Covid-19: Korttidsenheter

Här kan du läsa vilka anpassningar av verksamheten som korttidsenheter gör på grund av covid-19. Informationen är uppdaterad 18 mars 2022.

Trygga besök på korttidsenheter från 15 mars

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på korttidsenheter har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Medarbetare ska använda munskydd vid omsorgstagarnära arbete inom 2 meter. Besökare erbjuds och bör använda munskydd under besök hos korttidsgäster när avstånd inte kan hållas.

Besökstider

Ert besök ska inte påverka målet med korttidsgästens korttidsvistelse. Därför får korttidsgäster ta emot besök tidigast från klockan 14.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna och håll avstånd

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och tänka på att hålla avstånd.

Håll avstånd om minst 2 meter till medarbetare och övriga korttidsgäster.

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. 

Lägesbild för äldre samt vård— och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Här finns lägesbilden.