Korttidsplats inom äldreomsorgen​

På korttidsplats får du vård och omsorg under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse där du har stort behov av stöd och omsorg i din vardag som inte kan tillgodoses hemma.

Syftet med korttidsplatsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma. 

Ett beslut om korttidsplats upphör att gälla om du blir inskriven på sjukhus. Det innebär att du förlorar din korttidsplats. Om du får nytt behov kan du ansöka igen.  

Ansök om korttidsplats 

För att ansöka om korttidsplats behöver du alltid kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån dina behov.  

Hitta biståndshandläggare 

Korttidsplats som avlösning 

När den som vårdar dig i hemmet inte orkar eller har möjlighet att ge stöd och hjälp kan du ansöka om avlösning på en korttidsplats.  

Läs mer om avlösning för dig och din närstående. 

Vad kostar korttidsplats? 

Här kan du läsa om avgifter och kostnader för korttidsplatsen. 

Covid-19: Korttidsenheter

Här kan du läsa vilka anpassningar av verksamheten som korttidsenheter gör på grund av covid-19. Informationen är uppdaterad 4 juli 2022.

Trygga besök på korttidsenheter från 15 mars

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på korttidsenheter har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Medarbetare ska använda munskydd i vårdlokaler och vid omsorgstagarnära arbete inom två meter. Besökare erbjuds och bör använda munskydd under besök hos korttidsgäster när avstånd inte kan hållas.

Besökstider

Ert besök ska inte påverka målet med korttidsgästens korttidsvistelse. Därför får korttidsgäster ta emot besök tidigast från klockan 14.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna och håll avstånd

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och tänka på att hålla avstånd.

Håll avstånd om minst 2 meter till medarbetare och övriga korttidsgäster.

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. 

Lägesbild för äldre samt vård— och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Här finns lägesbilden.