Korttidsvistelse för äldre

Om du behöver omvårdnad och tillsyn hela dygnet eller om ditt omsorgsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses hemma, finns möjlighet för dig att ansöka om vistelse på korttidsenhet.

Syftet med korttidsvistelsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma.

Vid korttidsvistelse betalar du samma hemtjänstavgift som du hade innan. Detta gäller i tre månader. Därefter betalar du maximalt 2 089 kronor i månaden. Om du inte hade hemtjänst innan betalar du 70 kronor per dygn, maximalt 2 089 kronor i månaden. Vid  korttidsvistelse betalar du även 114 kronor per dygn för mat.

Ett beslut om korttidsvistelse upphör att gälla om du blir inskriven på sjukhus.

För att ansöka om korttidsvistelse tar du kontakt med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån dina behov.