Korttidsvistelse för äldre

Om du behöver omvårdnad och tillsyn hela dygnet eller om ditt omsorgsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses hemma, finns möjlighet för dig att ansöka om vistelse på korttidsenhet.

Syftet med korttidsvistelsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma.

Vid korttidsvistelse betalar du samma hemtjänstavgift som du hade innan. Detta gäller i tre månader. Därefter betalar du maximalt 2 139 kronor i månaden. Om du inte hade hemtjänst innan betalar du 71 kronor per dygn, maximalt 2 139 kronor i månaden. Vid  korttidsvistelse betalar du även 124 kronor per dygn för mat.

Ett beslut om korttidsvistelse upphör att gälla om du blir inskriven på sjukhus.

För att ansöka om korttidsvistelse tar du kontakt med en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån dina behov.

Covid-19: Korttidsenheter

Här kan du läsa vilka anpassningar av verksamheten som korttidsenheter gör på grund av covid-19. Informationen är uppdaterad 13 januari 2022.

Trygga besök på korttidsenheter från 12 januari

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på korttidsenheter har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Munskydd ska användas av alla medarbetare och besökare som vistas i på korttidsenheten. Det gäller även gäster (om det inte finns medicinska hinder) när de är utanför sin lägenhet eller inte kan hålla fysiskt avstånd till andra. 

Boka ditt besök

Korttidsenheterna tar emot besök utifrån ett begränsat antal bokningsbara tider per dag.

Anhöriga och närstående bokar sitt besök genom att ringa numret till aktuell korttidsenhet, det kan du göra måndag till söndag. Ni kommer tillsammans överens om tid som passar för besöket. 

Ni kan vara högst två personer samtidigt som besöker en gäst på korttidsenheten. Ert besök ska inte påverka målet med gästens korttidsvistelse.

Personal möter dig vid entrén

Vid ditt besök så tar personal emot dig vid entrén vid den tid du har bokat besök. Där får du stöd med munskydd eller visir och basala hygienrutiner. Det är fortfarande trygga besök som gäller och därför möter vi upp dig vid entrén.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna och håll avstånd

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och tänka på att hålla avstånd.

Håll avstånd om minst 2 meter till medarbetare och övriga omsorgstagare.

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. 

Lägesbild för äldre samt vård— och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Här finns lägesbilden.