Bostadstillägg till pensionärer med beviljat bistånd

Det är Pensionsmyndigheten som har ansvar för bostadstillägg till pensionärer.

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende.

Bostadstillägg för olika slags boendeformer

Du kan ansöka om bostadstillägg för din boendekostnad oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Du måste vara över 66 år och ta ut hel pension

Som ålderspensionär ska du vara över 66 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg.

Du ansöker om bostadstillägg till pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendeavgift.

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om kommunalt bostadstillägg,