Om äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. I Göteborg finns det drygt 60 äldreboenden med personal som är tillgänglig dygnet runt.

Aktuellt om covid-19 och äldreboenden i Göteborg

30 september 2020

Boende på äldreboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade på grund av covid-19.

Läs mer om hur äldreboenden förhåller sig till covid-19.

Varje äldreboende består av ett antal bostäder i form av lägenheter eller rum. Lägenheten eller rummet är utrustad med en säng. Alla övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. Du har en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt.

Boende med olika inriktning

Det finns äldreboenden och äldreboenden med särskild inriktning, bland annat för personer med demenssjukdom. 

De äldreboenden som Göteborgs Stad har ramavtal med är ett komplement. Detta innebär generellt sett att dina önskemål om att flytta till äldreboende där staden har ramavtal blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga äldreboenden.

Här hittar du alla äldreboenden

Ansök om äldreboende

Ansök om äldreboende här

Bo kvar hemma

Har du inte behov av ett äldreboende kan du söka en seniorbostad eller trygghetsboende via Boplats Göteborg. Du kan även ta kontakt med din hyresvärd om ett eventuellt byte till en lämpligare bostad.