Väntetider och erbjudande om äldreboende

När du har fått ett beslut om rätt till äldreboende försöker vi så snart som möjligt hitta ett boende som passar dina behov. Vi försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål.

Ibland kan det vara svårt att inom rimlig tid erbjuda en lägenhet där du vill bo. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende som passar dina behov. Du kan ändå ha kvar ditt önskemål och stå i kö för att byta boende. Väntetiden kan variera, beroende på dina behov, om du har särskilda önskemål om boende och vilka lägenheter som är lediga just då. Du kommer att få ett erbjudande om lägenhet inom tre månader.

Ungefärlig väntetid till första erbjudande särskilt boende Antal veckor
Äldreboende 5

Med en ungefärlig väntetid avses tiden från beslut till ett första erbjudande på något av de äldreboenden som finns i Göteborg.

När du får erbjudande om lägenhet på ett ledigt äldreboende kan du besöka boendet. Om du tackar ja, är det vanligt att du kan flytta in ganska snart.