Ansök om lägenhet på äldreboende

När du behöver mer omsorg än vad du kan få hemma, kan du ansöka om en lägenhet på ett äldreboende. Här ansöker du och får reda på vad som gäller.

Aktuellt om covid-19 och äldreboenden i Göteborg

30 september 2020

Boende på äldreboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade på grund av covid-19.

Läs mer om hur äldreboenden förhåller sig till covid-19.

 

Information och regler

Du har möjlighet att söka äldreboende inom hela Göteborgs Stad. Du kan önska en särskild stadsdel, ett specifikt boende eller en viss inriktning. Du kan ange upp till tre alternativa önskemål.

Hitta äldreboende

Observera att det i listan över äldreboenden finns några som är markerade med ramavtal. De är ett komplement till övriga äldreboenden och blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga äldreboenden.

Om du har en partner kan ni ansöka om att få bo på samma äldreboende även om hon eller han inte har behov av ett äldreboende.

Här kan du läsa mer om äldreboende

Se även information om seniorboende.

När du har ansökt utreder biståndshandläggaren tillsammans med dig vilket stöd du behöver och om du har rätt till en lägenhet på ett äldreboende. Det är dina samlade fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov som avgör. I de flesta fall utreder ni först om du kan få dina behov tillgodosedda med insatser i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Bor du inte i Göteborg ansöker du om äldreboende här: Sökande från annan kommun

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Hae vanhusten asuntolaan

Så här ansöker du som bor i Göteborg

Det finns tre sätt att ansöka på.

Ansök på webben

Ansök om äldreboende 

Logga in med e-legitimation/Mobilt BankID. Alla dina personuppgifter hämtas automatiskt. Observera att det måste vara den sökandes e-legitimation som används.

Ansök hos din biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver och vilken äldreboendeform som passar just dig.

Ansök via blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansök om lägenhet på äldreboende

Ansök om lägenhet på äldreboende - blankett på finska

Skicka in blanketten till biståndshandläggaren i din stadsdel.

Handläggning och beslut

Så här handläggs din ansökan