Ansök om lägenhet på äldreboende

När du behöver mer omsorg än vad du kan få hemma, kan du ansöka om en lägenhet på ett äldreboende. Här ansöker du och får reda på vad som gäller.

  Information och regler

  Du har möjlighet att söka äldreboende inom hela Göteborgs Stad. Du kan önska en särskild stadsdel, ett specifikt boende eller en viss inriktning. Du kan ange upp till tre alternativa önskemål, men det är inte säkert att du kommer att få en plats på någon av dem.

  Hitta äldreboende

  Observera att det i listan över äldreboenden finns några som är markerade med ramavtal. De är ett komplement till övriga äldreboenden och blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga äldreboenden.

  Om du har en partner kan ni ansöka om att få bo på samma äldreboende även om hon eller han inte har behov av ett äldreboende.

  Här kan du läsa mer om äldreboende

  Se även information om seniorboende.

  När du har ansökt utreder biståndshandläggaren tillsammans med dig vilket stöd du behöver och om du har rätt till en lägenhet på ett äldreboende. Det är dina samlade fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov som avgör. I de flesta fall utreder ni först om du kan få dina behov tillgodosedda med insatser i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård.

  Bor du inte i Göteborg ansöker du om äldreboende här: Sökande från annan kommun

  Tietoa Suomeksi/Information på finska

  Hae vanhusten asuntolaan

  Så här ansöker du som bor i Göteborg

  Det finns tre sätt att ansöka på.

  Ansök på webben

  Ansök om äldreboende

  Logga in med e-legitimation/Mobilt BankID. Alla dina personuppgifter hämtas automatiskt. Observera att det måste vara den sökandes e-legitimation som används.

  Ansök hos din biståndshandläggare

  Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver och vilken äldreboendeform som passar just dig.

  Ansök via blankett

  Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten:

  Ansök om lägenhet på äldreboende

  Ansök om lägenhet på äldreboende - blankett på finska

  Skicka in blanketten till biståndshandläggaren i din stadsdel.

  Handläggning och beslut

  Så här handläggs din ansökan