Boenden för äldre

Här finns information om olika typer av boenden för dig som äldre. Du kan även läsa om hur du ansöker om en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende, vad som ingår och vad det kostar.

Korttidsplats

Om du behöver omvårdnad och tillsyn hela dygnet eller om ditt omsorgsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses hemma, finns möjlighet för dig att ansöka om vistelse på korttidsenhet.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform på bostadsmarknaden. Trygghetsboende ger dig som är 70 år eller äldre möjlighet att bo i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet.

Bostäder för seniorer

Du som är senior kan söka senior- eller trygghetsboenden. Du kan också söka andra typer av lägenheter, som till exempel gemenskapsboenden, nyproduktion eller helt vanliga lägenheter. Du hittar information hos Boplats Göteborg.

Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Bostadstillägg till pensionärer med beviljat bistånd

Det är Pensionsmyndigheten som har ansvar för bostadstillägg till pensionärer.