Teknikstöd i hemmet i Nordost

Bor du i Nordost och har problem med mobilen, datorn eller surfplattan? Är du även över 68 år kan du få gratis teknikstöd i hemmet.

Teknik kan underlätta vardagen, men också minska ensamhet. Teknikstöd i hemmet är ett pilotprojekt i Nordost som pågår från november 2021 till december 2023.

Du kan få hjälp med:

  • Ställa in TV/TV-box
  • Installera appar
  • Börja ringa videosamtal
  • Använda e-post
  • Hjälp med enkla funktioner i mobilen, datorn och surfplattan
  • Hjälp med uppdateringar

Du får inte hjälp med:

Arbete som kräver fackkunskap inom IT-support, till exempel:

  • felsökning och reparation
  • installation av hårdvara, operativsystem eller annan programvara

För din trygghet och säkerhet

När du anlitar teknikstöd i hemmet råder sekretess och personalen visar fotolegitimation från Göteborg Stad vid hembesök. Det är du själv som skriver in och förvarar dina personliga koder och lösenord.

Boka Teknikstöd i hemmet

Kontakta Fixartjänst för att boka ett personligt besök eller tid för rådgivning via telefon eller e-post.

Folder

Folder om Teknikstöd i hemmet