Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Hemtjänst

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Du betalar 217 kronor i timmen för utförd tid.

Maxavgiften för hemtjänst, inklusive eventuella avgifter för larm, leverans av mat och korttidsvistelse är 2 170 kronor per månad.

Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst.

Hemsjukvård

Du betalar inget för att få hemsjukvård.

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm)

Avgiften för trygghetstelefon är 109 kronor per månad och per person. Makar och sambor som bor ihop, och båda har trygghetstelefon, betalar båda för tjänsten.

Utryckning vid larm är avgiftsfritt.

 Läs mer om trygghetstelefon

Trygghetskamera

Trygghetskameran är gratis men du betalar däremot för den tillsyn som görs via kameran. Avgiften för denna tillsyn utgår från timtaxan för hemtjänst. Du betalar 217 kronor i timmen för utförd tid. 

Utryckning om en person inte synts till i trygghetskameran är avgiftsfri. 

Läs mer om trygghetskamera

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för dem som av olika orsaker behöver tillfällig vård och omsorg på ett korttidsboende. Avgiften för omsorg och omvårdnad är 72 kronor per dygn. Maxavgiften är 2 170 kronor per månad. Avgift för mat på korttidsvistelse är 128 kronor per dygn.

Hemlevererad mat

Avgiften för hemlevererad mat är 64 kronor per portion. Utöver det betalar du även 109 kronor per månad för leveransen.

Dagverksamhet

Det kostar ingenting att delta i dagverksamhet. Däremot betalar du 83 kronor per dag för de måltider du får.

Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i ditt hem för att du ska undvika olyckor. Fixartjänst är gratis, men du betalar själv eventuella kostnader för material.

Läs mer om fixartjänst

Det här betalar du inte för

Så betalar du

Oftast skickar kommunen fakturan hem till dig. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare.

Kontakta avgiftshandläggaren inom äldreomsorgen om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Har du ingen faktura finns kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.  

Mer information om avgifter för dig som är 65 år eller äldre

Mer information om avgifter och kostnader hittar du på sidan Så beräknas din avgift om äldreomsorg

Du kan också läsa och skriva ut broschyren Avgifter inom äldreomsorgen

Mer information om avgifter för dig som är under 65 år

Läs och skriv ut broschyren Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder