Anmäl ändrad inkomst – äldreomsorg

Du som har fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller äldreboende/bostad med särskild service, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift.

Information och regler

Du får ta hjälp av en anhörig eller annat ombud för att fylla i formuläret. Ditt ombud kommer då att få fylla i sitt namn och sina kontaktuppgifter.

I formuläret ombeds du lämna dina inkomstuppgifter. Om du väljer att inte lämna dina inkomstuppgifter görs bedömning efter maxtaxa.

Anmäl ändrad inkomst på webben

En blankett skickas årligen hem till dig som fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen. Du kan också anmäla ändrad inkomst direkt på webbplatsen.

Anmäl ändrad inkomst