Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du inte betalar för hög avgift.

Du som har fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller äldreboende, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift.