Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Avgifter och kostnader — boende för äldre

Under Boende för äldre hittar du information om avgifter och kostnader för boende för äldre.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Under Hemtjänst hittar du information om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet.

Maxtaxa och hur din avgift beräknas

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket hjälp som du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du inte betalar för hög avgift.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller vård- och omsorgsboende/bostad med särskild service, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift.