Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Hur mycket dina avgifter och kostnader är för äldreomsorg beror på flera saker. Det baseras till exempel på vilken inkomst du har och vilken hjälp du behöver idag. Våra handläggare hjälper dig att göra en beräkning så att du betalar rätt avgift.

Avgifter och kostnader - boende för äldre

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Så beräknas din avgift om äldreomsorg

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp som du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du inte betalar för hög avgift.

Anmäl ändrad inkomst

Du som har fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller vård- och omsorgsboende, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift.