Äldrevägledare för teckenspråkiga

Du som är teckenspråkig eller är anhörig till en teckenspråkig person och behöver information om omsorg och stöd för äldre kan vända dig till en äldrevägledare för teckenspråkiga.

För dig över 65 år finns äldrevägledaren som erbjuder ett utökat stöd och vägledning. Äldrevägledaren kan följa med på möten med exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst eller i andra kontakter med myndigheter. Äldrevägledarens uppdrag är att genom information och vägledning öka förståelsen för dövas livssituation och kultur.

Äldrevägledaren har tystnadsplikt.