Äldreomsorg

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Så handläggs din ansökan om äldreomsorg

När du ansökt om hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Så här går handläggningsprocessen till.

Mat i äldreomsorgen

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Äldrevägledare för teckenspråkiga

När man blir äldre kan det vara skönt och framför allt kännas tryggt att få råd och stöd i vilka insatser som finns. Du som är döv och över 65 år eller anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig äldrevägledare. Äldrevägledaren kan vara en länk mellan dig och de du behöver komma i kontakt med.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan ha en sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Bostadsanpassning

Här hittar du information om bostadsanpassning.

Tillgänglighet

Här hittar du information om fysisk tillgänglighet; i bostaden, stadsmiljön och i trafiken. Men också om tillgänglighet till information från Göteborgs Stad.

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg.

Lagar och regler som styr äldreomsorgen

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Hitta biståndshandläggare

Biståndshandläggaren kan ge dig råd och hjälpa till att göra en ansökan om hemtjänst eller annan service inom äldreomsorgen. Här finns kontaktuppgifter så att du kan nå biståndshandläggaren där du bor.

Bli bättre på att använda ny teknik

Är du 65+? Vill du bli mer digital? På webben finns tips, råd och inspiration.