Sök

421 träffar på enskilt avlopp
 • Träd i staden - Göteborgs Stad

  ... ngar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för s ...
 • Tänk på vad du spolar ner - Göteborgs Stad

  ... gsmedel. Avlopp Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet. Häll inte målarfärg, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet. De kan innehålla ämnen som tar död på de goda bakterie ...
 • Om kretslopp och vatten - Göteborgs Stad

  ... vfall. Vatten- och avlopps- och avfallshistorik ​ I 250 år drack göteborgarna orenat vatten som togs direkt från Vallgraven och kanalerna. Samma vattenkälla användes samtidigt som transportled och avf ...
 • Farligt avfall - Göteborgs Stad

  ... nte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen. Här kan du läsa om vad som är farligt avfall och hur du hanterar det. Om farligt avfall ​ I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier o ...
 • Hantering av fett - Företagare - Göteborgs Stad

  ... fettavskiljare till avloppet. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl. ​ Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska ...
 • Vatten- och avloppstaxa - Göteborgs Stad

  ... mmunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads aktuella VA-taxa. ​ Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Så här funger ...