Sök

284 träffar på enskilt avlopp
 • Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump - Göteborgs Stad

  ... Till innehåll Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till ...
 • Träd i staden - Göteborgs Stad

  ... ngar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för s ...
 • Tänk på vad du spolar ner - Göteborgs Stad

  ... gsmedel. Avlopp Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet. Häll inte målarfärg, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet. De kan innehålla ämnen som tar död på de goda bakterie ...
 • Lagar och regler - Göteborgs Stad

  ... avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vatten ...
 • Om Kretslopp och vatten - Göteborgs Stad

  ... avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vatten ...
 • Farligt avfall - Göteborgs Stad

  ... nte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen. Här kan du läsa om vad som är farligt avfall och hur du hanterar det. I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. De ...
 • Hantering av fett - Företagare - Göteborgs Stad

  ... fettavskiljare till avloppet. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska r ...