Sök

257 träffar på enskilt avlopp
 • Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump - Göteborgs Stad

  ... Till innehåll Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump ​ I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet til ...
 • Träd i staden - Göteborgs Stad

  ... ngar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för s ...
 • Tänk på vad du spolar ner - Göteborgs Stad

  ... gsmedel. Avlopp Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet. Häll inte målarfärg, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet. De kan innehålla ämnen som tar död på de goda bakterie ...
 • Om kretslopp och vatten - Göteborgs Stad

  ... avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vatten ...
 • Lagar och regler - Göteborgs Stad

  ... avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vatten ...
 • Därför behöver VA-taxan höjas - Göteborgs Stad

  ... arna för vatten och avlopp samt våra anläggningar som vattenverk, pumpstationer med mera. När staden växer ökar också driftkostnaderna för att se till att alla göteborgare även fortsättningsvis får re ...
 • Farligt avfall - Göteborgs Stad

  ... nte häller ut det i avloppet eller lägger det i soppåsen. Här kan du läsa om vad som är farligt avfall och hur du hanterar det. Om farligt avfall ​ I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier o ...