Sök

Hittade 0 träffar på "enskilt avlopp"

 • Eget vatten och avlopp

  ... Krav på eget avlopp . ... Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar
  att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening. ...

 • Krav på eget avlopp

  ... Vid tillsyn av enskilda avlopp kontrolleras till exempel att avloppsanläggningar ...
  som krävs för att sköta om sitt avlopp. ... som ska gälla i varje enskilt fall ...

 • Ingen övergödning – Indikatorer

  ... på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar ... för att åtgärda bristfälliga
  enskilda avloppsanläggningar samt ... får regelbunden enskild rådgivning ...

 • Mål – Ingen övergödning

  ... Längs älven sker utsläpp av fosfor och kväve till vatten från åkermark, enskilda
  avlopp, industrier och skogsmark. ... Utsläpp från enskilda avlopp. ...

 • Avloppsstatistik

  ... Slamhantering (ton), 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Slam från enskilda avlopp
  och fettavskiljare, 20 500, 19 696, 18 316, 17 511, 17 515. ...

 • Avfallsstatistik

  ... Elavfall (kg/invånare), 9,7, 9,6, 10,3, 10,3, 10,8. Slam från enskilda avlopp
  (ton), 20 500, 19 700, 18 316, 17 511, 17 515. Slam ...

 • Frågor och svar om ultrafilter

  ... Att vara rädd om våra vattendrag och följa våra föreskrifter inom
  vattenskyddsområden och när det gäller enskilt avlopp, att inte sprida ...

 • Regler för installation av värmepump

  ... Borra inte nära vattenbrunnar och avlopp. ... att dåligt renat vatten från enskilda
  avloppsanläggningar tränger ... gör en bedömning i varje enskilt fall över ...