Sök

292 träffar på enskilt avlopp
 • Blanketter

  ... verksamheter Enskilt avlopp med WC Blankett RA9131 Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp Blankett RA9132 Anmälan/ansökan om bad-, disk och tvättvattenavlopp Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separe ...

 • Miljöförvaltningens blanketter

  ... av avfall Avlopp Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla Anmälan/Ansökan om bad-, disk- och tvättvattenavlopp Tillstånd för eget a ...

 • Att tänka på innan du bygger

  ... ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöförvaltningen i din bygglovansökan. Läs mer om enskilt vatten och avlopp. Är din byggnad eller ditt område kulturhistoriskt värdefull? För hus eller områden som är kulturminnesmärkta eller ingår i stadens bevarandeprogram kan andra regler och beg ...

 • Krav på eget avlopp

  ... Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening. Tillsyn på enskilda avlopp Miljförvaltningen är tillsynsmyndig ...

 • Kollektivt och enskilt ansvar - Politikerhandboken

  ... Kollektivt och enskilt ansvar - Politikerhandboken - Göteborgs Stad {} Kollektivt och enskilt ansvar Ansvaret i nämnden är i grunden gemensamt genom att ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Som ledamot i en nämnd har du ett aktivitetskrav. Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har tagit fra ...

 • Kretslopp och vatten söker driftingenjör avlopp

  ... driftingenjör avlopp - Göteborgs Stad Kretslopp och vatten söker driftingenjör avlopp Publicerad 5 december 2022 Nu söker Kretslopp och vatten en driftingenjör med inriktning mot avlopp. Hör avdelningschef Fredrik Torstensson berätta om tjänsten. Läs mer om tjänsten och ansök här. , driftingenjör av ...

 • Sänk dina kostnader för vatten, avlopp och avfall

  ... för vatten, avlopp och avfall - Göteborgs Stad Sänk dina kostnader för vatten, avlopp och avfall Avgiften för vatten, avlopp och avfall består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen kan du påverka genom att göra kloka och medvetna val i din vardag. Inte nog med att du sparar pengar, du kan ...

 • Avfall, vatten och avlopp för dig som är nyinflyttad - Tips, råd och information från Kretslopp och vatten

  ... Allt om vatten och avlopp Här hittar du allt som rör kommunalt vatten och avlopp i Göteborg. Du kan läsa om dricksvattnet och avlopp, om dagvatten och råvatten. Och du som bor i eget hus hittar våra VA-taxor. Till våra sidor om vatten och avlopp , Avfall, vatten och avlopp för dig som är nyinflyttad ...

 • Vatten och avlopp - Företagare

  ... Här hittar du som företagare information om våra kommunala vatten- och avloppstjänster. Du kan läsa om hur du undviker att skada befintliga anläggningar i mark och negativt påverka våra viktiga vattenskyddsområden. Du kan också läsa om regler som finns när det gäller ditt avlopp. I Göteborg är det G ...

 • Eget vatten och avlopp

  ... När du inte kan ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet behöver du själv ordna en anläggning som renar avloppsvatten från din fastighet. Det finns många olika sätt att lösa avloppsreningen på. För att få anlägga en egen avloppsanläggning behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. E ...