Sök

274 träffar på enskilt avlopp
 • Frågor och svar om ultrafilter

  ... och när det gäller enskilt avlopp, att inte sprida bekämpningsmedel och kemikalier är exempel på sådant alla kan bidra med för att råvattnet i Göta älv ska hålla en hög kvalitet. Kontakta Kretslopp och vatten Har du synpunkter eller frågor om ultrafilter så kan du kontakta Kretslopp

 • Att tänka på innan du bygger

  ... ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöförvaltningen i din bygglovansökan. Läs mer om enskilt vatten och avlopp. Är din byggnad eller ditt område kulturhistoriskt värdefull? För hus eller områden som är kulturminnesmärkta eller ingår i stadens bevarandeprogram kan andra regler och beg ...

 • Krav på eget avlopp

  ... Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening. Tillsyn på enskilda avlopp Miljförvaltningen är tillsynsmyndig ...

 • Kollektivt och enskilt ansvar - Politikerhandboken

  ... Kollektivt och enskilt ansvar - Politikerhandboken - Göteborgs Stad Kollektivt och enskilt ansvar Ansvaret i nämnden är i grunden gemensamt genom att ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Som ledamot i en nämnd har du ett aktivitetskrav. Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har tagit fram s ...

 • Fett i avloppet - Tips, råd och information från Kretslopp och vatten

  ... Fett i avloppet - Tips, råd och information från Kretslopp och vatten - Göteborgs Stad Kretslopp och vattens kampanj Stoppa fettproppen ska öka kunskapen om fett i avloppet. Fett i avloppet Olja, varmt smör och margarin är flytande. Men vad händer när det rinner ner i avloppsrören? Jo, det kyls ner ...

 • Ansök om tillstånd för eget avlopp

  ... tillstånd för eget avlopp - Göteborgs Stad Ansök om tillstånd för eget avlopp För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till ...

 • Ansluta till vatten och avlopp - Företagare

  ... av vatten och avlopp Vid etablering av arbetsbod ska du ansöka om tillfällig anslutning av vatten och avlopp. Kontakta VA-anslutning på Kretslopp och vatten för mer information om anslutning av bodetablering. Kostnad för att ansluta din fastighet För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten- ...

 • Faktura och autogiro för sophämtning, vatten och avlopp

  ... vatten och avlopp - Göteborgs Stad Faktura och autogiro för sophämtning, vatten och avlopp Du betalar för sophämtning, vatten och avlopp på samma faktura (räkning) en gång i halvåret i efterskott. Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura (den räkning vi skickar t ...

 • Problem med vatten och avlopp - Företagare

  ... Innehållet kan inte hittas Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion. Inneh ...

 • Ansluta vatten och avlopp

  ... Har du frågor om hur du ansluter din fastighet till vatten och avlopp vänder du dig till förvaltningen Kretslopp och vatten. Vi besvarar frågor om vad som krävs, vad det kostar och var VA-ledningarna ligger utanför din tomtgräns. Vill du veta var ledningarna ligger inom tomtgränsen ska du vända dig ...